EDUKACJA

Cała idea działania muzeum regionalnego nastawiona jest na działalność edukacyjną we wszelkich możliwych formach. Z myślą o dotarciu do uczniów szkół powiatu powstała w marcu 2001 roku strona www.rozan.hg.pl. Na jednej z podstron tej strony jest deklaracja, że wszelkie materiały, które wykorzystano przy budowie strony autor strony bezpłatnie udostępni zainteresowanym, w formie kopii, w tradycyjnej formie “papierowej”. W ciągu ostatnich miesięcy podpisaliśmy z dyrektorami kilku szkół w powiecie makowskim porozumienia dotyczące cyklicznego, bezpłatnego przeprowadzenia prelekcji, wykładu, pokazu multimedialnego lub prezentacji eksponatów na wybrany, ustalony wcześniej temat i w ustalonych wcześniej terminach. Tematy wiodące takich zajęć /według potrzeb szkoły/ mogą być wybierane z listy “wystaw tematycznych” zamieszonych na stronie Muzeum lub mogą być ustalane z Nami wcześniej z wyprzedzeniem przynajmniej jednego miesiąca.

Korzystając z nawiązanych wcześniej kontaktów z innymi Muzeami Mazowsza i Podlasia jesteśmy w stanie przygotować ciekawe wystawy czasowe a z pomocą zaprzyjaźnionych muzealników i historyków zorganizować prelekcję lub wykład praktycznie na dowolny temat.